ahead_title
SESSION LINE UP
SESSION:
WED 15 DEC 2021
ahead_title
WELCOME TO AHEAD ! FEST AND AHEAD POLL HIGHLIGHTS.

ต้อนรับสู่งาน AHEAD ! FEST และไฮไลท์ผล Ahead Poll เราอยากเห็นประเทศไทยไปไกลเรื่องอะไร

STAGE: AHEAD ! STAGE
- PIA PANPIEMRAS CO-FOUNDER / HEAD OF STRATEGIES HEAD100

ปิยนุช ปั้นเปี่ยมรัษฎ์- KATE AMATAVIVADHANA CO-FOUNDER / HEAD OF CREATIONS HEAD100

แคทรีน อมตวิวัฒน์

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
WHAT’S AHEAD! THAILAND : HOW WE AS A NATION CAN OVERCOME DISRUPTION & DISPARITY.

หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร : จับมือก้าวข้าม ผ่านคลื่นดิสรัปชั่นและความเหลื่อมล้ำไปด้วยกัน

STAGE: AHEAD ! STAGE
- KORN CHATIKAVANIJ FORMER FINANCE MINISTER OF THAILAND

กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE MAKING OF THAI BRAND HEROES : BE THE CHANGE AND LET’S GROOVE.

เปิดโพยสร้างแบรนด์ฮีไร่ไทย : เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนและไปต่อด้วยกัน

STAGE: HERO STAGE
- Pra-Onnuch Pranuch Director, Office of Innovation and Value Creation

ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
A CONVERSATION ON OPTIMISM : IMAGINING BETTER FUTURES FOR ALL.

บทสนทนาในมุมบวก : ร่วมจินตนาการสร้างอนาคต.. ที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

STAGE: AHEAD ! STAGE
- WALLAYA CHIRATHIVAT DEPUTY CEO CENTRAL PATTANA

วัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
FASHION FORWARD : SETTING SOFT POWER IN MOTION TOGETHER.

แฟชั่นต้องไปข้างหน้า : ซอฟต์พาวเวอร์สร้างได้ ถ้าเราสร้างไปด้วยกัน

STAGE: HERO STAGE
- POLPAT ASAVAPRAPHA DESIGNER

พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซน์เนอร์

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE MASTER CLASS : MARKETING DOWNSIDE UP POST PANDEMIC WORLD.

มาสเตอร์คลาส : แง่มุมใหม่กับการตลาดกลับหัวในโลกยุคโควิด-19

STAGE: HERO STAGE
- DR. AKE PATTARATANAKUL Head of Marketing and Chief Brand Office CHULA BUSINESS SCHOOL

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หน้าภาควิชาการตลาด, ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดคณะบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
UNLOCKING THE CODE FOR THAI BRAND HEROES IN THE WORLD STAGE.

ถอดรหัสแบรนด์ไทยสู่ความเป็นฮีโร่ในเวทีโลก

STAGE: AHEAD ! STAGE
- ANARKAWEE CHOORATN SVP MARKETING CPF THAILAND PLC

อนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
LEAVE NO ONE BEHIND : HOW WE CAN MOVE FORWARD BETTER TOGETHER IN THE DIGITAL ECONOMY.

เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันให้ดีกว่าเดิมในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

STAGE: AHEAD ! STAGE
- JACKIE WANG COUNTRY DIRECTOR GOOGLE THAILAND

แจ็คกี้ หวาง ผู้อำนวยการ GOOGLE ประเทศไทย

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
AN OPEN CONVERSATION ON GENDER : SOCIAL START UP WITH A REAL PURPOSE.

บทสนทนาเปิดกว้างมุมมองเรื่องเพศ : จุดประเด็นสังคมด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

STAGE: HERO STAGE
- JULIE SANÉ-PEZET & NET SUPATRAVANIJ CO FOUNDERS OF ILA GENERATION

JULIE SANE-PEZET & เน็ต สุภัทรวณิช ผู้ร่วมก่อตั้ง ILA GENERATION

* Session ภาษาอังกฤษ และ subtitle ภาษาไทย
HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
IT’S A BUGS LIFE : THE FUTURE OF FOOD THAT EVERYONE WINS.

แมลงช่วยโลก : สร้างอนาคตอาหารอย่างยั่งยืน ที่เราทุกคนชนะไปด้วยกัน

STAGE: HERO STAGE
- ERAN GRONICH FOUNDER & CEO FLYING SPARK

ผู้ก่อตั้งและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Flying spark

* Session ภาษาอังกฤษ และ subtitle ภาษาไทย
HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
CREATIVITY CAN SAVE THE WORLD : HARNESSING YOUR CREATIVE POWERS FOR THE GREATER GOOD.

ความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างโลก : ใช้พลังสร้างสรรค์ผลักดันให้เกิดประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

STAGE: AHEAD ! STAGE
- RAJDEEPAK DAS CEO & CHIEF CREATIVE OFFICER - SOUTH ASIA, LEO BURNETT

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ Leo Burnett, South Asia

* Session ภาษาอังกฤษ และ subtitle ภาษาไทย
AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
LET’S TALK THAILAND : OK TO AGREE TO DISAGREE AND MOVE AHEAD TOGETHER !

ชวนประเทศไทยคุย : คิดต่างแต่โอเคนะ เราไปต่อด้วยกันได้

STAGE: HERO STAGE
- DR. PIMRAPAAT DUSADEEISARIYAKUL FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION

ดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยะกุล มูลนิธิ FRIEDRICH NAUMANN

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
HOW ARE WE DOING? DEEP DIVE INTO THE FINANCIAL STATE OF THAIS TODAY.

พวกเราเป็นอย่างไรกันบ้าง? : เจาะลึกสภาพการเงินของคนไทยในวันนี้

STAGE: AHEAD ! STAGE
- DR. CHAYAWADEE CHAI-ANANT SENIOR DIRECTOR IN THE BOT CORPORATE COMMUNICATIONS DEPARTMENT

ดร. ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)- PATRICIA MONGKHONVANIT DIRECTOR GENERAL PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
COLLABORATION FOR IMPACT. THE POWER TO CHANGE LIVES.

ความร่วมมือที่เปลี่ยนโลก กับพลังที่เปลี่ยนชีวิต

STAGE: HERO STAGE
- SANTI SIRITHEERAJESD CHILD PROTECTION OFFICER UNICEF THAILAND

สันติ ศิริธีราเจษฎ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองเด็กยูนิเซฟ ประเทศไทย- MONA SIWARUNGSUN DIRECTOR YUVABADHANA FOUNDATION

โมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
LEADING AN INCLUSIVE ERA : 10 QUESTIONS AND A CROSS-GENERATIONAL CONNECTION.

สู่การเป็นผู้นำแบบรวมยุค : 10 คำถามเชื่อมต่อระหว่างเจนเนอร์เรชั่นและคนต่างมุม

STAGE: AHEAD ! STAGE
- WANNIPA BHAKDIBUTR CEO, OSOTSPA

วรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
WASTE TO WONDERFUL. INNOVATE PASSIONATELY FOR FUTURE BETTER LIVING.

เปลี่ยนขยะสู่สิ่งมหัศจรรย์นวัตกรรมคิดค้นด้วยใจเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

STAGE: HERO STAGE
- Sirinart Thanesvorakul Chief Operating Officer -Corporate Services Group, I.P. One Co., Ltd.

สิรินารถ ธเนศวรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน Corporate Services บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด- TEERACHAI SUPPAMETEEKULWAT DESIGN DIRECTOR QUALY

ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและดีไซน์ไดเรคเตอร์ แบรนด์ Qualy

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
TECH FOR GOOD : USING TECH TO JUMPSTART NEW OPPORTUNITIES IN LIFE!

เทคที่ดีทำดีได้ : การใช้เทคโนโลยีเป็นจุดเริ่มเปิดโอกาสใหม่ๆให้ชีวิต

STAGE: AHEAD ! STAGE
- WORACHAT LUXKANALODE EXECUTIVE DIRECTOR GRAB THAILAND

วรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหารบริษัท แกร็บ ประเทศไทย

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE MASTER CLASS : KEY PRINCIPLES AND PRACTICAL WAYS TO GET AHEAD BY BUILDING Resilience.

มาสเตอร์คลาส : หลักการสำคัญและวิธีปฏิบัติ สร้างความยืดหยุ่นคล่องตัวเพื่อไปต่อข้างหน้า

STAGE: HERO STAGE
- THANA TAERATTANACHAI CERTIFIED LEADERSHIP TRAINER

ธนา เตรัตนชัย ผู้ผ่านการรับรองด้านการฝึกสอนความเป็นผู้นำ

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THERE'S SERIOUS POWER IN SOFT POWER : HOW TO MAKE IT HAPPEN.

พลังที่ไม่ซอฟต์ของ Soft power : ทำอย่างไรให้เกิดได้จริง

STAGE: AHEAD ! STAGE
- BANJONG PISANTHANAKUN FILM DIRECTOR

บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับภาพยนตร์

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
STYLE, CREATIVITY AND DIVERSITY : UNLOCKING THE THAI CREATIVE CODE.

สไตล์ งานสร้างสรรค์ และความหลากหลาย : ปลดล็อกรหัสพลังสร้างสรรค์ของไทยวันนี้

STAGE: HERO STAGE
- ART ARAYA DESIGNER, STYLIST AND THAI DRAG PERFORMER

อาร์ต อารยา นักออกแบบ สไตลิสต์ และ Drag queen คนไทย

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
CHANCES IN LIFE : MAKING IT POSSIBLE FOR EVERYONE TO GET AHEAD.

โอกาสชีวิตที่ต้องร่วมสร้าง : ไม่ว่าใคร.. ต้องมีสิทธิ์ไปต่อและไปไกลได้

STAGE: AHEAD ! STAGE
- ROB CANDELINO CHAIRMAN UNILEVER THAILAND

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย- PRANAPDA PHORNPRAPHA CHIRATHIVAT FOUNDER DRAGONFLY

ประนัปดา พรประภา จิราธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง Dragonfly- WOODY MILINTACHINDA CONTENT CREATOR, HOST, AND PRODUCER

วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา ผู้ผลิตคอนเท้นต์, พิธีกร และโปรดิวเซอร์

* Session ภาษาอังกฤษ และ subtitle ภาษาไทย
AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
GEN Z INSIDER : DEEP DIVE INTO THE WORLD OF GEN-Z-ERS AND THEIR TAKE ON THE ROAD AHEAD.

เจาะลึก GEN Z : เปิดโลกของชาว GEN Z และมุมมองที่มีต่อถนนสู่อนาคตข้างหน้า

STAGE: HERO STAGE
- PARIS INTARAKOMALYASUT ACTOR

พาริส อินทรโกมาลย์สุต นักแสดง

HERO STAGE
WATCH NOW
SESSION:
THU 16 DEC 2021
ahead_title
SUSTAINABILITY AS A DRIVER OF BUSINESS PERFORMANCE : STEERING THE SHIP IN A CHALLENGING WORLD.

การเป็นผู้นำบนโลกที่ท้าทาย เมื่อความยั่งยืนคือสิ่งสำคัญต่อผลสำเร็จทางธุรกิจ

STAGE: AHEAD ! STAGE
- ALAN JOPE CEO OF UNILEVER GLOBAL

อลัน โจป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูนิลีเวอร์ GLOBAL

* Session ภาษาอังกฤษ และ subtitle ภาษาไทย
AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE MASTER CLASS : 2022 MEDIA TRENDS & PREDICTIONS NOT TO MISS!

มาสเตอร์คลาส : ทิศทางสื่อและเทรนด์ปี 2022 ที่ไม่ควรพลาด!

STAGE: HERO STAGE
- PATHAMAWAN SATHAPORN MD MINDSHARE THAILAND

ปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ ประเทศไทย

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
HELLO THAILAND : A CHECKLIST FOR THE ROAD AHEAD.

สวัสดีประเทศไทย : CHECKLIST เตรียมความพร้อมไปต่อกัน

STAGE: AHEAD ! STAGE
- SRETTHA THAVISIN CEO SANSIRI

เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
A DAMN GOOD STORY : A PASSIONATE JOURNEY FROM START TO SCALE.

เรื่องราวดีๆ : การเดินทางที่เต็มไป ด้วย Passion.. จากจุดเริ่มต้นสู่การเติบโต

STAGE: HERO STAGE
- NATEE & RARIN CO-FOUNDERS GUSS DAMN GOOD

นที และ ระริน ผู้ร่วมก่อตั้ง GUSS DAMN GOOD

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE GREAT REMAKE : THE POWER OF TECHNOLOGY IN DRIVING TRANSFORMATION.

THE GREAT REMAKE : พลังของเทคโนโลยีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

STAGE: AHEAD ! STAGE
- DR. SANTITARN SATHIRATHAI GROUP CHIEF ECONOMIST, SEA LIMITED

ดร. สันติธาร เสถียรไทย ประธานทีมเศรษฐกิจ, SEA LIMITED

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
STAY MINDFUL AND CARRY ON : AWAKENING OF THE HEART AMIDST CHAOS.

ตั้งสติและก้าวต่อ : ปลุกใจให้ตื่นรู้ สุขสงบท่ามกลางความวุ่นวาย

STAGE: HERO STAGE
- PRA JITR TANTASATHIEN SPIRITUAL LEADER

พระจิตร์ จิตฺตสํวโร

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
HERE’S TO THE FUTURE : WORK, DIGITAL LIFE AND WOMEN IN LEADERSHIP.

สวัสดีอนาคต : โลกของงาน ชีวิตดิจิทัล และผู้หญิงกับการเป็นผู้นำ

STAGE: AHEAD ! STAGE
- PATAMA CHANTARUCK CEO IBM

ปฐมา จันทรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE FUTURE OF EDUCATION : WHERE INSPIRATION WINS THE DAY

อนาคตแห่งการเรียนรู้ : จุดแรงบันดาลใจให้การศึกษาไทยไปต่อ

STAGE: HERO STAGE
- KANATIP SOONTHORNRAK TEACHER & INSPIRER

คณาธิป สุนทรรักษ์ คุณครูเจ้าของสถาบัน ANGKRIZ และผู้สร้างแรงบันดาลใจ

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
GETTING READY TO GET OLD : HOW TO LIVE TO 100 IN THIS WHOLE NEW WORLD.

เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัย : วิธีดำรงชีวิตให้ดีและยืนยาวบนโลกใบใหม่นี้

STAGE: AHEAD ! STAGE
- SARA LAMSAM CEO MUANGTHAI LIFE

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)- REUTHAI SUTTIKULPANICH Head of Fuchsia Innovation Center , Muang Thai Life

ฤทัย สุทธิกุลพานิช Head of Fuchsia Innovation Center , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE MASTER CLASS : USING DESIGN AS YOUR SUPER POWER TO GET AHEAD.

มาสเตอร์คลาส : ใช้การออกแบบเป็นพลังที่เหนือกว่าในการก้าวไปข้างหน้า

STAGE: HERO STAGE
- SOMCHANA KANGWARNJIT FOUNDER / DESIGNER PROMPT

สมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้ง / นักออกแบบ PROMPT Design

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE FUTURE OF MONEY : DIGITAL CURRENCY.. ARE WE READY FOR IT?

อนาคตโลกการเงิน : เราพร้อมกับการเงินการลงทุนดิจิทัลแล้วหรือยัง?

STAGE: HERO STAGE
- Varangkana Artkarasatapon President, XSpring Capital Public Company Limited

วรางคณา อัครสถาพร President (ผู้จัดการใหญ่) บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
MOTIVATING NEXT GEN LEADERS : BOLD IDEAS, CREATIVITY AND THE WILL TO INNOVATE.

กระตุ้นต่อมแรงจูงใจผู้นำยุคใหม่ : ด้วยไอเดียที่ยิ่งใหญ่ ความคิดสร้างสรรค์และพลังแห่งนวัตกรรม

STAGE: AHEAD ! STAGE
- LAURENT KLEITMAN PRESIDENT/CEO PARFUMS CHRISTIAN DIOR 

LAURENT KLEITMAN ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น้ำหอมคริสเตียน ดิออร์

* Session ภาษาอังกฤษ และ subtitle ภาษาไทย
AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THAI STYLE STORIES THAT TICK : THE MAGIC OF DRAMA AT WORK.

พลังการเล่าเรื่องโดนๆแบบไทยๆ : ความมหัศจรรย์ของการใช้ ‘ดราม่า’

STAGE: HERO STAGE
- RUTAIWAN WONGSIRASAWAD STORY-TELLER

ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ นักเล่าเรื่องราว

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE CHANGE MAKER : THINK DIFFERENTLY TO MAKE REAL IMPACTFUL CHANGES.

แด่นักสร้างการเปลี่ยนแปลง : คิดต่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และเห็นผลได้จริง

STAGE: AHEAD ! STAGE
- DR. SUCHATVEE SUWANSAWA RECTOR OF KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE MASTER CLASS : THE INSIDER GUIDE INTO GETTING YOUR START UP FROM ZERO TO SCALE.

มาสเตอร์คลาส : เจาะลึกวงการสตาร์ทอัพกับไกด์แนวทางที่ทำได้จริง.. เริ่มจากศูนย์ถึงการเติบโต

STAGE: HERO STAGE
- AUKRIT UNAHALEKHAKA CO-FOUNDER & CEO (THAILAND) RICULT OBAMA LEADER

อุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร RICULT ประเทศไทย

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE FUTURE IS DIGITAL : GETTING THAIS READY FOR A TRULY DIGITAL LIFE.

เปิดโลกดิจิทัลแห่งอนาคต : เตรียมพร้อมให้คนไทยไปต่อยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

STAGE: AHEAD ! STAGE
- NATWUT AMORNVIVAT PRESIDENT (CO), TRUE CORPORATION PLC

ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE MASTER CLASS : CRACK THE CODE TO BE AHEAD IN FOOD ARENA.

มาสเตอร์คลาส : ถอดรหัสลับสุดยอดร้านอาหาร

STAGE: HERO STAGE
- Chirakit Kwangsukstith Head of GrabFood

จิรกิตต์ กว้างสุขสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจแกร็บฟู้ด- Chantsuda Thananitayaudom Country Marketing & Partnership Head, Grab Thailand

จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย- THANAPONG VONGCHINSRI Owner, Penguin Eat Shabu

ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat Shabu

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE MASTER CLASS : HOW TO NEGOTIATE MORE EFFECTIVELY BY TAPPING INTO EMOTIONAL INTELLIGENCE.

มาสเตอร์คลาส : ใช้ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเจรจาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

STAGE: AHEAD ! STAGE
- Farah Harris PHYCHOTHERAPIST, CERTIFIED NEUROSCIENCE COACH WORKPLACE WELLNESS CHAMPION FOUNDER & CEO OF WORKINGWELL DAILY

ฟาร่า แฮร์ริส นักจิตบำบัด โค้ชด้านประสาทวิทยาและสุขภาพในที่ทำงาน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WORKINGWELL DAILY

* Session ภาษาอังกฤษ และ subtitle ภาษาไทย
AHEAD ! STAGE
WATCH NOW
ahead_title
FOOD HERO IN ACTION : BIG HEART, BIG DISH, BIG SMILES ALL ROUND!

ฟู้ดฮีโร่ตัวจริง : ใจใหญ่ จานใหญ่ ที่มาพร้อมยิ้มแห่งความสุขให้ทุกคน

STAGE: HERO STAGE
- JONGJAI KITSAWANG OWNER, MOO TOD JEH JONG

จงใจ กิจแสวง เจ้าของร้านหมูทอดเจ๊จง

HERO STAGE
WATCH NOW
ahead_title
THE FUTURE OF BRANDING : UNLOCKING THE BRAND BUILDING CODE THAT GETS YOU AHEAD NOW!

เปิดโลกอนาคตของแบรนด์ : ปลดล็อครหัสการสร้างแบรนด์ที่จะพาพวกเราไปต่อและไปไกลได้เลยวันนี้

STAGE: HERO STAGE
- PIA PANPIEMRAS CO-FOUNDER / HEAD OF STRATEGIES HEAD100

ปิยนุช ปั้นเปี่ยมรัษฎ์- KATE AMATAVIVADHANA CO-FOUNDER / HEAD OF CREATIONS HEAD100

แคทรีน อมตวิวัฒน์

HERO STAGE
WATCH NOW
SESSION:
FRI 17 DEC 2021
ahead_title
“PEEL THE ONION” WORKSHOP : INSIGHT-MINNING FOR A BETTER FOOD NATION.

เจาะ insight ร่วมหาทางออกเพื่อคุณภาพอาหารและชีวิตที่ดีของคนไทย

STAGE: ACTION ! STAGE
- POWERED BY CPF
ACTION ! STAGE
ahead_title
LIFE LAB EXPRESS-A-THON – THE GREEN SERIES.

ระดมแนวทางการใช้ชีวิต สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้บริโภคและสังคมไทย

STAGE: ACTION ! STAGE
- POWERED BY IP
ACTION ! STAGE
ahead_title
JOIN BETTER FUTURES EXPRESS-A-THON.

ร่วมออกแบบที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

STAGE: ACTION ! STAGE
- POWERED BY CPN
ACTION ! STAGE
ahead_title
THAI FOOD HERO WORKSHOP.

สร้างแบรนด์อาหารไทยสู่เวทีโลก

STAGE: ACTION ! STAGE
- POWERED BY CPF
ACTION ! STAGE